Forlaget Flos

Inger
Kirstines
dukke

Inger Kirstines dukke – en børnebog for voksne er en barsk tekst om et barns oplevelse af at blive meget syg og indlagt i mange uger under en difteritisepidemi i 1938. Fortællingen baserer sig på virkelige hændelser og suppleres af baggrundsoplysninger.

Kunstneren Tale Øksendal illustrerer med intuitiv kraft fortællingens stemning ved at forene autentisk fotomateriale og sin egen maleriske fortolkning af dukkens og barnets historie.
Lise Winther-Jensen - Inger Kirstines dukke - En børnebog for voksne - Forlaget Flos 2021
Lise Winther-Jensen, Inger Kirstines dukke – en børnebog for voksne. Illustreret af Tale Øksendal.
" En dukke kunne betyde kontakt til dem derhjemme. Familien kunne kun kigge ind gennem vinduerne, så at være barn og indlagt, var en meget ensom affære. "
Lise Winther-Jensen
Forfatter & Psykoterapeut
På fotoet ses dukken foran det maleri, der er udgangspunkt for bogens illustrationer.

Om Inger Kirstines dukke

Baseret på virkelige hændelser

Epidemien i 1938

Difteri er en alvorlig halsbetændelse med en bakterie, der udskiller et dødeligt giftstof. Indtil 1950, hvor difterivaccine blev en del af børnevaccinationsprogrammet, oplevede man serier af større eller mindre difteritisepidemier.

Det menes at 9 ud af 10 personer, der blev syge med difteri, har været børn.

Om dukken

Forfatterens, Lise Winther-Jensens, mor lå syg med difteri på Hjørring Sygehus i 1938. Med sig i isolation på hospitalet havde hun en dukke. Faktisk havde hun lånt dukken af sin yngste søster, fordi hun ikke selv havde en dukke.

Da lillesøsteren døde to år senere, beholdt Lises mor dukken og gemte den i en skuffe i deres barndomshjem. Fordi dukken havde været lillesøsterens, blev den herefter omtalt som "Inger Kirstines dukke".

På hospitalet overlevede Inger Kirstines dukke at blive steriliseret i en autoklave. Dukken er indtil august 2022 udstillet i Medicinsk Museions udstilling om epidemier.

Dukken er et konkret vidnesbyrd om en erfaring fra en tidligere epidemi. En epidemi er altid en kollektiv erfaring sammensat af alle de individuelle erfaringer – sådan som vi alle har oplevet det med coronaepidemien.

Detaljer og pris

Lise Winther-Jensen, Inger Kirstines dukke - en børnebog for voksne. Illustreret af Tale Øksendal.

40 sider, heraf 13 farvetryk, indbundet, format 190x274 mm, Forlaget Flos 2021. Vejledende udsalgspris kr. 198,-

Bogens illustrator

Kunstneren Tale Øksendal illustrerer med intuitiv kraft fortællingens stemning ved at forene autentisk fotomateriale og sin egen maleriske fortolkning af dukkens og barnets historie.

Klik her og læs hele artiklen

Dukkens historie og dens vej til Medicinsk Museion blev omtalt på Politikens bagside lørdag d. 5. juni.

Link til udstilling i Bredgade

Udstillingen ”Corona bliver også historie en dag” trækker tråde tilbage i tiden, når den spejler året med i fortidens store epidemier.

Om difterivaccinen

Statens Serum Institut startede som et laboratorium for fremstilling af difteriserum. SSI blev indviet for over hundrede år siden den 9. september 1902 og spiller i dag en fremtrædende rolle i det internationale samarbejde i bekæmpelsen af infektionssygdomme.

Flere bøger af samme forfatter

Lise Winther-Jensen er gestalt- og kunstterapeut samt mag.art. i litteraturvidenskab. Hun har i mere end 30 år arbejdet som privatpraktiserende terapeut og supervisor.